LÜMFITERAPEUDI KUTSE TAOTLEMINE 2023

Kutseeksam toimub 6. detsember 2023.a.

 

Dokumente saab esitada 1.10-6.11.2023 Moodle keskkonna vahendusel kasutajatunnusega sisse logides.
Moodle ligipääsu taotlemiseks ja küsimuste korral kirjutage palun Raili Raik e-post: raili@lymfiliit.ee

Lümfimassööri ja lümfiterapeudi kutse andjaks on Eesti Lümfiteraapia Liit.

Kutsekomisjoni kooseisus on erinevate huvigruppide esindajad.

KUTSEEKSAMI TASU 155 EUR

TAASTÕENDAMISE TASU 88 EUR

Kutse taotlemise tasu palume kanda Eesti Lümfiteraapia Liidu arveldusarvele:

EE751010220195300223 SEB Pank

MIKS on vaja
KUTSETUNNISTUST ?

Kutsetunnistus tõendab, et terapeudil on olemas kõik lümfiterapeut 6.tase kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

 

Kutsetunnistus on oluline kvaliteedimärk. 

Üldine informatsioon Kutsekoja tegevuse ja kutsesüsteemi kohta asub Kutsekoja kodulehel. Tutvu ka kutsesüsteemiga.

VAJALIKUD VORMID ja NÕUTAVAD DOKUMENDID
lümfiterapeut tase 6 taotlemisel

ESMATAOTLEJA

1.Avaldus ja CV (lae vorm siit alla ja digiallkirjasta)

2.Esita järgmised dokumendid:

  • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart).
  • Maksekorralduse või kinnituse kutseandmisega seotud kulude tasumise kohta.
  • Haridust tõendava  (füsioterapeudi, tegevusterapeudi, arsti, hambaarsti, õe või ämmaemanda haridus või keskharidus ja massööri väljaõpe) dokumendi koopia.
  • Lümfiteraapia alase väljaõppe tunnistuse koopia.

Dokumente saab mugavalt esitada Moodle keskkonna vahendusel. 

VÕTA KORRAS TAOTLEJA

 1. Avaldus ja CV (lae vorm siit alla ja digiallkirjasta).
 2. Juhtumianalüüs koos piltidega (lae vorm siit alla ja digiallkirjasta).
 3. Esita järgmised dokumendid:

  • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart).

  • Maksekorralduse või kinnituse kutseandmisega seotud kulude tasumise kohta.

  • Haridust tõendava  (füsioterapeudi, tegevusterapeudi, arsti, hambaarsti, õe või ämmaemanda haridus või keskharidus ja massööri väljaõpe) dokumendi koopia.

  • Välisriigis omandatud lümfiteraapia alane hariduse tunnistus ja läbitud ainete kirjeldus.
  • Tööandja tõendi vähemalt kolme-aastase erialase töökogemuse kohta või erapraksises töötamisel erialast töökogemust ja töökoormust tõendavate dokumentide koopiad.

VAJALIK PATSIENDI NÕUSOLEKULEHT (DIGI)ALLKIRJASTATUD KUJUL!

TAASTÕENDAMISE KORRAL

 1. Avaldus ja CV (lae vorm siit alla ja digiallkirjasta).
 2. Juhtumianalüüs koos piltidega (lae vorm siit alla ja digiallkirjasta).
 3. Esita järgmised dokumendid:

  • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart).

  • Maksekorralduse või kinnituse kutseandmisega seotud kulude tasumise kohta.

  • Tööandja tõend erialase töö kohta viimase kolme aasta jooksul.
  • Eelneva lümfiterapeudi kutsetunnistuse koopia.
  • Koopiad erialase täiendkoolituse kohta. Vajalik kokku 80h, millest 50% on lümfispetsiifiline.

VAJALIK PATSIENDI NÕUSOLEKULEHT (DIGI)ALLKIRJASTATUD KUJUL!

TEADMISEKS TAOTLEJALE -
Hindamise juhendmaterjalid ja vormid

Küsimuste korral võta ühendust:

Raili Raik, e-post: raili@teraapiakliinik.ee