Lümfiterapeut tase 6 kutsetunnistuse said esmakordselt 2 terapeuti ja uuendasid taastõendamise teel 2 terapeuti (4 lümfiterapeuti)

Lümfiterapeut tase 6 kutseeksam toimus 03. detsembril 2021. aastal. Kutsetunnistus on oluline kvaliteedimärk nii tursetega hädas oleva patsiendi jaoks kui ka koostööpartnerite ja meditsiinisüsteemi jaoks. Kutsetunnistus tõendab, et terapeudil on olemas kõik lümfiterapeut 6.tase kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Eesti Lümfiteraapia Liidul on väga hea meel, et Eestis on lisaks olemas 2 täiesti värsket kutsetunnistusega lümfiterapeuti ja 2 terapeuti, kes uuendasid oma tunnistust. Värsked terapeudid on – Mari-Liis Juul, Inês Margato ja tublid terapeudid, kes uuendasid oma tunnistust on Anneli Haponen, Nele Maling. Palju õnne!


Lümfiterapeut teeb manuaalset ja aparaatset lümfimassaaži ja kompressioonravi ning nõustab klienti/patsienti, selgitades tursete tekkepõhjusi ja tutvustab tursete vähendamise võimalusi, arvestades meditsiinilist diagnoosi. Lümfiterapeudi töö on kliendi/patsiendi füüsilise suutlikkuse säilitamine või häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamine ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamine. Lümfiterapeudi töö eesmärgi saavutamiseks kasutab mitmesuguseid lümfiteraapia tehnikaid, sh kompressioonravi ja terapeutilisi harjutusi. Olulisel kohal lümfiterapeudi töös on keskendumine erinevatele näidustustele, mis on seotud tursetega.

Järgmine võimalus kutseeksamit sooritada avaneb detsembris 2022. Dokumente saab esitada kaks kuud enne kutseeksamit Moodle keskkonna vahendusel.

Ootame kõiki lümfiterapeute kutseeksamile!