Kutse taotlemine 2019 aastal

Kutseeksami kuupäevaks on 18.12.2019 nii kirjalik eksam kui ka suuline eksam samal päeval

Kutseeksami dokumentide vastuvõtt alates 25.10.19 – 25.11.2019

Täpsem info:

Kutse taotlemine