Kutse taotlemine

Üldine informatsioon Kutsekoja tegevuse ja kutsesüsteemi kohta asub Kutsekoja kodulehel:
Kutsekoda: http://www.kutsekoda.ee/et/index
Kutsesüsteemi tutvustus: http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Lümfimassööri ja lümfiterapeudi kutse andjaks on Eesti Lümfiteraapia Liit.
Need kutsestandardid leiad  http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10547469/kutsed

Samas on olemas terviklik informatsioon kutse andmise korra, kutse taotlemise eeltingimuste, hindamiskriteeriumite ja kutseeksami tasu kohta:
Kutse andmise kord: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10547469/dokumendid
Kutse taotlemise tasu: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10547469/hinnad
Kutsekomisjoni kooseisus on erinevate huvigruppide esindajad: Kutsek_koosseis_word

Hindamise juhendmaterjalid ja vormid leiad siit:

Hindamisjuhend
Hindaja tööleht
Koondhinnangu vorm
Taotleja kompetentsuse hindamisleht

Aastal 2017 saab taotleda lümfiterapeut, tase 6 kutset kahel moel:

1. Esmataotleja tavakorras
2. Esmataotleja VÕTA korras (vt Kutsekomisjoni poolt kinnitatud korda vota_kord_eltl_2016_word-1

Kutseeksami  aeg on 09.12 ja 10.12.2017
VÕTA korras kutse taotlejate kompetentse hinnatakse dokumentide ja vestluse põhjal.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 03.11.2017
Dokumendid tuleb esitada elektrooniliselt aadressil raili@lymfiliit.ee.
Samal e-maili aadressil on oodatud ka kõik küsimused, mis tekivad kutse taotlemist puudutavate kirjatükkide lugemisel või vormide täitmisel.

Kutse taotlemise tasu kanda Eesti Lümfiteraapia Liidu arveldusarvele

EE751010220195300223 SEB Pank.

Avalduste ja Elulookirjelduste allalaaditavad vormid:

Esmataotleja avaldus tavakorras taotlemiseks avaldus_esmataotleja_tavakorras_2017_word-3

Esmataotleja Elulookirjeldus tavakorras taotlemiseks cv_vorm_esmataotleja_tavakorras_2017_word-5

VÕTA korras taotleja avaldus avaldus_vota_eltl_2017_word-1

VÕTA korras taoleja Elulookirjeldus cv_vorm_eltl_2017_word-1

VÕTA korras taotleja Juhtumi analüüsi vorm juhtumianalyys_2017_word-1