Juhatus

ELTL juhatusse kuuluvad:


Raili Raik – Juhatuse esimees

Kadri Allikmäe – Juhatuse liige

Toomas Juhanson – Juhatuse liige