KUTSEEKSAM 2018

Kutseeksami kuupäevadeks 2018 aastal on:

14.12 2018 kirjalik eksam 

15.12 2018 suuline eksam

 

Kutseeksami dokumentide vastuvõtt alates 15.09 2018 kuni 09.11.2018

Kutseeksami eelne konsultatsioon 10.11 2018